Credits

⭐︎Special Thanks⭐︎
Donald and Marion Lathrop, Takako Koike, Sumi Okawa,
Jumpei Takahashi, Russ Board, Brian Amustus
Kaoru Oyagi, Tomoe Nishimura, Takamitsu Yamanaka
Kazuyoshi Kitaoka, Katsumi Nakane, Kayoko Nakane
Kyoritsusha alive hood co-operative society,
Kunihiko Kinugasa, Terumi Matsuoka
Allen Miller, House of Peace, New England Peace Pagoda

 

◼︎Presented by: Musenosato Co.,Ltd.(株)ミューズの里
◼︎Distributed by:Musenosato
◼︎Country: Japan
◼︎Language: Japanese-subtitled in English

◼︎Produced by: Satomi Nakamura, Shigetoshi Ito
◼︎Music by: Musenosato Co.,Ltd.

◆Written and directed by: Shuto Nakamura
◆Assistant Director: Katsumi Nakane
◆Director of Photography: Kazuto Kuramoto
◆Photography: Eiichi Sakuwa, Tsuyoshi Sone
◆Production Designer: Kayoko Nakane, Syofu Yosa

◆Lighting: Toshiyuki Awaji
◆Hair make: Naomi Muramatsu
◆Film Editor : Kazuto Kuramoto, Shigetoshi Ito, Nakane Production
◆Sound :Ben Yamaguchi
◆Sound editing: Hiroyasu Yamashita

◆Music : Shigetoshi Ito, Satomi Nakamura
◆theme music : Satomi Nakamura “AOGIRI”
◆Soundtrack : Shigetoshi Ito, Satomi Nakamura

Vo. Satomi Nakamura
Gt. Shigetoshi Ito
P.  Chinami Sakai
Ba. Haruhiko Hanawa
Dr. Iwase
Erhu: Terashima
Vn. GEN(Dor moll)
Alto sax: Ogasawara
P. Yasunori Sugita

◼︎ Production Committee
Director:Satomi Nakamura
consulting lawyer:Kenichi Okubo
Advisor: Yasuo Harada
Shigetoshi Ito
Sumi Okawa
Shuto Nakamura
Naoko Ito
Reiko Yamada
Kouichi Iwaki
Nobuyuki Kamata
Syouei Tanaka
Shuichi Orikawa
Sawako Ishizuka

◼︎ Sponsorship
Hiroshima Prefecture
Hiroshima City
Nagasaki City
The Board of Education of Hiroshia City
Hiroshima Natives Society in TOkyo
Hiroshima Medical Association
Hiroshima Nursing Association
Hiroshima Dental Association
Hiroshima Pharmacist Society
Hiroshima YMCA
Hiroshima International Culture Foundation
Hiroshima Peace Grant 2012

 

アオギリ苗